SAGE GDPR

Ești GDPR-Compliant?

Incepand cu data de 25 Mai 2018 se aplica regulamentul GDPR.

In introducere, regulamentul citeaza din carta si tratatul de functionare a UE care spun ca protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor personale este un drept fundamental si ca „procesarea datelor individuale trebuie sa serveasca la binele omenirii”.

De aceea, scopul regulamentului GDPR este de a proteja cetatenii UE, iar noi, in rolul nostru de angajati in diverse organizatii suntem datori sa il respectam, indiferent de tipul organizatiei in care lucram: private, publica sau ONG.

Ce înseamnă GDPR?

Exista cateva definitii importante in regulamentul GDPR care ne pot ajuta sa il intelegem corect:
  • Date personale: inseamna toate informatiile care permit identificarea unei persoane;
  • Operator: este acea organizatie sau persoana, autoritate publica, agentie care singura sau in parteneriat cu altii colecteaza si proceseaza date personale cu un anumit scop;
  • Persoană împuternicită de operator: este o persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului
  • Consimtamant: orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
  • Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal: orice incalcare a securitatii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;